Κατόπιν των αποτελεσμάτων βαθμολογίας στις εξετάσεις για Κατάταξη Πτυχιούχων και σύμφωνα με το ΦΕΚ 3185/16.12.2013,τ. Β΄, κανένας από τους συμμετέχοντες πτυχιούχους στις εξετάσεις δεν εισάγεται με κατάταξη για το 2013-14.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014
Κατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr