Τετάρτη, 09 Αυγούστου 2017

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%99%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A1%CE%980) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/19252?ReturnToPage=1&PageSize=3) , όπου μπορείτε να βρείτε και τα σχετικά έγγραφα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προθεσμία Υποβολής: 29/08/2017

Κατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr