Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Δείτε τη συνημμένη απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με το θέμα διαγραφής υποψήφιου διδάκτορα μετά την πάροδο επτά (7) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: 
Κατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr