Χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας (Καναδάς), από δύο προγράμματα, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

1ο Πρόγραμμα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Χορηγούνται 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους της Μηχανικής, Νομικής, Ιατρικής και Κοινωνικών Επιστημών (προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν γίνει δεκτοί στο πρόγραμμα σπουδών). Η διάρκεια των υποτροφιών είναι 2 έτη και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης, διαμονής, διατροφής και βιβλίων. Η υποτροφία καταβάλλεται σε 3 ετήσιες δόσεις. Η επαναληπτικότητα του προγράμματος είναι ετήσια και η διάρκειά της είναι εις το διηνεκές.

2ο Πρόγραμμα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΤΑΒΑ

Χορηγούνται 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, εκ των οποίων μία για Αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών και μία για Γαλλόφωνο. Η διάρκεια είναι 2 έτη για Master και 4 για διδακτορικό. Η υποτροφία αφορά μειωμένα δίδακτρα (εξομοίωση των Ελλήνων φοιτητών με τους Καναδούς). Η επαναληπτικότητα του προγράμματος είναι ετήσια και η διάρκεια της, προς το παρόν, είναι πενταετής (Αύγουστος 2019). Πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών ανά γλώσσα, από την ιστοσελίδα http://www.grad.uottawa.ca/ και αντίστοιχη επιλογή από το μενού Programs. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, στην ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος σπουδών ή στο email: grad.info@uottawa.ca

Σημειώνεται ότι η ανανέωση της υποτροφίας κατ' έτος (και για τα 2 προγράμματα) θα γίνεται επί τη βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης του υποτρόφου.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΙΝ για φέτος, είναι η 1η Απριλίου 2013 (τυπικά η προθεσμία θα λήγει την 1η Μαρτίου κάθε χρόνο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.grad.uottawa.ca/default.aspx?tabid=1624

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες αυτές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Andrea Seagal, Accreditation Review Coordinator, Faculty of Medicine, στο τηλέφωνο (001) 613 562 5800, εσωτερικό 8632 και στα email: aseagal@uottawa.ca ή andrea.seagal@uottawa.ca είτε στην Αγγλική είτε στη Γαλλική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά της ώρας με Ελλάδα (-7 ώρες).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013
Κατηγορία ανακοίνωσης: 
Υποκατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr