Το Τμήμα δεν έχει αποκτήσει ακόμα διοικητική αυτοδυναμία. Μέχρι να συμβεί αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 κ του άρθρ. 57 του Ν. 4386/2016 ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται με πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ.

Μέλη της πρ. Γενικής Συνέλευσης ορίζονται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ.

Κατά την τρέχουσα περίοδο και μέχρι 31-8-2018 ισχύουν τα εξής:

Πρόεδρος: Αθηνά Γιαννακού, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Αναπλ. Πρόεδρος: Ελισάβετ Θωίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Διατελέσαντες Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι:

2004-2008: Πρόεδρος Ν. Ροδολάκης, Αναπλ. Πρόεδρος Ν. Καλογήρου

2008-2010: Πρόεδρος Ν. Καλογήρου, Αναπλ. Πρόεδρος Δ. Αγγελίδης

2010-2012: Πρόεδρος Ι. Μυλόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος Γ. Καυκαλάς

2012-2013: Πρόεδρος Ι. Μυλόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος Π. Λατινόπουλος

2013-2015: Πρόεδρος Π. Λατινόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος Ε. Παπαδοπούλου

2015-2016: Πρόεδρος Π. Λατινόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος Αθ. Γιαννακού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr