Τηλέφωνο / email Γραφείο / Ώρες Προσωπική Ιστοσελίδα
1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2310 995934
Πατήστε για αποστολή email
1ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων /  
Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά για Μηχανικούς Χωροταξίας και Ανάπτυξης"
2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2310 700617
Πατήστε για αποστολή email
2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων έναντι Εργαστηρίου Γεωδαιτικής /  
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική"
3. ΒΑΓΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2310 995954
Πατήστε για αποστολή email
2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων έναντι Εργαστηρίου Γεωδαιτικής /  
Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος"
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 2310 995726
Πατήστε για αποστολή email
Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Πολεοδομική Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη"
5. ΓΡΙΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2310 995450
Πατήστε για αποστολή email
Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /  
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Γεωγραφική ανάλυση και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία για τη χωρική ανάπτυξη"
6. ΘΩΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2310 995518
Πατήστε για αποστολή email
Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός"
7. ΚΑΪΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2310 991456
Πατήστε για αποστολή email
2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων, δίπλα στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής / http://blogs.auth.gr/kaimaris/
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)"
8. ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2310 995498
Πατήστε για αποστολή email
Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. / https://kalogeresis.youcanbook.me/  
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Χωρική ανάπτυξη και διεθνείς στρατηγικές χωροθέτησης"
9. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2310 991457
Πατήστε για αποστολή email
2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων δίπλα στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής / http://karanik.webpages.auth.gr
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Χαρτογραφία-Γεωγραφία και Εκτίμηση και Ανάλυση των Αξιών των Ακινήτων"
10. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2310 994248, 6944264941
Πατήστε για αποστολή email
Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /  
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων"
11. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2310 285979 / 2310 279955
Πατήστε για αποστολή email
Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /  
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Προγραμματισμός"
12. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2310 995584
Πατήστε για αποστολή email
6ος όρ. Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /  
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός Δικτύων και Μεταφορών"
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2310998816, 6972724770
Πατήστε για αποστολή email
2ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων δίπλα στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής /  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου"
14. ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2310 995444, 6936888845
Πατήστε για αποστολή email
Κτίριο Εδρών, 2ος όρ. Τομέας Πολεοδομίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. /  
Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Πολεοδομική οργάνωση: πολιτικές και μοντέλα χρήσεων γης"
15. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Πατήστε για αποστολή email 1ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων /  
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία"
16. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2310 995499
Πατήστε για αποστολή email
1ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων / Παρασκευή 14.00-16.00 (προσυνεννόηση μέσω email) https://auth.academia.edu/FrangopoulosYannis
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία του Χώρου"
17. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2310 991418
Πατήστε για αποστολή email
1ος όρ. Κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων / προσυνεννόηση για συνάντηση μέσω email /  
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Αστικός Χώρος: Αναδιάρθρωση και Μεταναστευτικές Ροές"
 
 
 
ΣΕΦΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ      
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Χωρικά Συστήματα και Στρατηγικές Καινοτομίας" μέχρι 31/08/2016 (αυτοδίκαιη αποχώρηση).
ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΗ ΣΟΦΙΑ      
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Ειδικών Χρήσεων και Εγκαταστάσεων" μέχρι 31/08/2013 (αυτοδίκαιη αποχώρηση).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr